Dodávky staveb

Základy rodinného domu v obci Žampach

Základy rodinného domu v obci Žampach

Typ činnosti:
Dodávka stavby - zemní práce, základy, základová deska
Datum realizace:
2008
Finance:
Náklad stavby: cca 0,6 mil. Kč
Investor:
soukromý investor
Technické detaily:
kompletní dodávka stavby - základů a desky, včetně kompletních zemních prací pro inženýrské sítě pro novostavbu RD - dřevostavbu
Oprava místní komunikace a chodníků v obci Lukavice

Oprava místní komunikace a chodníků v obci Lukavice

Typ činnosti:
Dodávka stavby - oprava místní komunikace, chodníky
Datum realizace:
2007 - 2008
Finance:
Náklad stavby: cca 2,5 mil. Kč
Investor:
Obec Lukavice
Technické detaily:
kompletní dodávka stavby - rekonstrukce povrchu místní komunikace, podkladní vrstvy, živičný kryt, chodníky, veřejné osvětlení, atd.
Odkanalizování a ČOV pro Výchovný ústav v Brandýse nad Orlicí

Odkanalizování a ČOV pro Výchovný ústav v Brandýse nad Orlicí

Typ činnosti:
Dodávka stavby - splašková kanalizace včetně čistírny odpadních vod
Datum realizace:
2007
Finance:
Náklad stavby: cca 0,5 mil. Kč
Investor:
Výchovný úsatv Brandýs nad Orlicí
Technické detaily:
kompletní dodávka stavby - splašková kanalizace, výkopy, terénní úpravy, osazení ČOV, atd.
Kanaliazace obce Líšnice

Kanaliazace obce Líšnice

Typ činnosti:
Dodávka stavby - splašková kanalizace
Datum realizace:
2007 - 2008
Finance:
Náklad stavby: cca 3,5 mil. Kč
Investor:
Obec Líšníce - subdodávka pro firmu - Stavební firma Kubelka s.r.o. Lanškroun
Technické detaily:
kompletní dodávka stavby - pokládka splaškové kanalizace, hloubení rýh, terénní úpravy, atd.
Oprava místní komunikace v obci Tatenice

Oprava místní komunikace v obci Tatenice

Typ činnosti:
Dodávka stavby - oprava místní komunikace
Datum realizace:
2006
Finance:
Náklad stavby: cca 1,5 mil. Kč
Investor:
Obec Tatenice
Technické detaily:
kompletní dodávka stavby - rekonstrukce povrchu místní komunikace, podkladní vrstvy, živičný kryt, atd.
Kompletní výstavba základů a odvodnění pro stavbu prodejny barev v Ústí nad Orlicí

Kompletní výstavba základů a odvodnění pro stavbu prodejny barev v Ústí nad Orlicí

Typ činnosti:
Dodávka stavby - základy
Datum realizace:
2006
Finance:
Náklad stavby: cca 1,5 mil. Kč
Investor:
soukromý investor - subdodávka pro firmu - Agrostav a.s. Lanškroun
Technické detaily:
kompletní dodávka stavby - základů a desky, včetně kompletních zemních prací pro inženýrské sítě pro novostavbu prodejny barev
Výstavba sportoviště – multifunkční hřiště v obci Mostek

Výstavba sportoviště – multifunkční hřiště v obci Mostek

Typ činnosti:
Dodávka stavby - multifunkční sportovní hřiště na tenis a další sporty
Datum realizace:
2005
Finance:
Náklad stavby: cca 0,6 mil. Kč
Investor:
Obec Mostek
Technické detaily:
kompletní dodávka stavby - nové multifunkční děstské hřiště - zemní práce, podkladní vrstvy, včetně oplocení, umělého trav. povrchu, atd.
Výstavba rodinných domů v obci Seč – technická infrastruktura

Výstavba rodinných domů v obci Seč – technická infrastruktura

Typ činnosti:
Dodávka stavby - inženýrské sítě, komunikace, chodníky, atd.
Datum realizace:
2004
Finance:
Náklad stavby: cca 1,2 mil. Kč
Investor:
Obec Seč
Technické detaily:
kompletní dodávka stavby - kanalaizace, ČOV, vodovod, plynovod, veř. osvětlení, komunikace, chodníky, atd.
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter