O nás

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abych Vám představil naší firmu TECHPROJEKT s.r.o. Ústí nad Orlicí. Pro ty, kteří nás ještě neznáte, tak jsme především projektová a inženýrská organizace a zabýváme se vším, co se stavbou souvisí. Od myšlenky či nápadu investora, přes vypracování studie, zpracování projektové dokumentace, jednání s úřady, zajištění výběrového řízení na dodavatele, technickým dozorem stavby, až po zajištění vlastní kolaudace a předání stavby do užívání investorovi. Působíme v těchto oborech na stavebním trhu již 20 let.

Abychom se co nejlépe přizpůsobili požadavkům zákazníků, snažíme se naše služby neustále rozšiřovat a zdokonalovat a proto se zabýváme od roku 2004 stavební činností a to konkrétně prováděním zemních prací, zakládáním staveb, výstavbou hrubých staveb, terénními úpravami a kompletním dodávkám inženýrských sítí (převážně kanalizace, vodovody, odvodnění, propustky, malé ČOV, septiky, atd.). Tuto činnost provádíme především vlastními silami rypadlo nakladačem JCB 3CX a pásovým bagrem CAT 305CR. Při Vašem zájmu o tuto činnost jsme schopní samozřejmě vypracovat bezplatně cenovou nabídku na Váš uvažovaný záměr a následně ji s Vámi detailně prokonzultovat.

     V rámci projekční činnosti ke stávající autorizaci pro pozemní stavby a technologická zařízení staveb, jsme rozšířili autorizaci o obor vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství. Proto se taktéž zabýváme od roku 2005 projekcí vodovodních řádů, kanalizačních rozvodů, čistíren odpadních vod a jejich intenzifikací a ostatních s tím spojených vodohospodářských staveb.

Zabýváme se taktéž stavební projekcí se zaměřením zejména na tepelnou techniku – zateplení budov. Zpracujeme pro Vás nejen kompletní průkaz energetické náročnosti budovy (jak pro rodinné domy, tak i pro bytové domy), ale taktéž energetický audit budovy a dále jsme schopni plně Vaši nemovitost posoudit z hlediska možného zateplení domu a zpracování výpočtu tepelných úspor. Dále pro Vás kompletně zpracujeme Odborný posudek pro dotační titul Nová zelená úsporám. Jsme zapsání od roku 2009 na seznamu MPO pro vypracování energetických auditů i PENB.

Pokud Vás naše prezentace zaujme, jsme připraveni řešit Vaše stavební záležitosti, ať je to v současné době nebo i v budoucnu. 

Ing. Jaroslav Dostálek
jednatel společnosti

V Ústí nad Orlicí 08/2012

 

Profil naší firmy

Obchodní jméno:    Techprojekt společnost s ručením omezeným

Sídlo: Jilemnického 437, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česká republika
IČO: 259 22 301
DIČ: CZ 25922301
Datum vzniku: 30. června 1999
Obchodní rejstřík:  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14652.
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Základní jmění: 1.000.000,- Kč
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 8641560207/0100

Pojištění činnosti:
Prohlašujeme, že je jako právnická osoba jsme pojištěni za vykonávané činnosti ve výši 10.000.000,- Kč u České pojišťovny Vysoké Mýto, č. poj. smlouvy je 5610772911 a dále za odpovědnosti za škodu autorizované osoby ve výši 1.000.000,- Kč.

Technické zabezpečení:

 • budova č.p. 437 v Ústí nad Orlicí na ulici Jilemnického,
 • 4x osobní automobil, 1x nákladní automobil LIAZ,
 • traktorové rypadlo JCB 3CX,  pásový bagr CAT 305CR,smykem řízený kolový nakladač CAT 246 B,
 • zařízení na zhotovení zemních protlaků, hutnící vibrační válec,  elektrocentrála, atd.,
 • 6 kompletních PC pracovišť,
 • programové vybavení, MICROSOFT OFFICE, COREL DRAW, rozpočtové programy (KROS), datové základny, ceníky stavebních prací UNIKA, kreslící stavební program DataCad, programy pro hodnocení energetické náročnosti budov PROTECH  apod.,
 • teodolit, nivelační přístroj, kolečko, hledačka kovů a další měřiče,
 • plotr A1 – HEWLETT PACKARD – Design Jet 450C,
 • digitální fotoaparát CANON, videokamera, kopírka DAVELOP, fax, bezdrátový INTERNET apod.
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter