Nová zelená úsporám 2019 – PROJEKT – ODBORNÝ POSUDEK – DOTACE NA ZATEPLENÍ RODINNÝCH DOMŮ

Nová zelená úsporám 2015
V současné době přijímáme objednávky na vyhotovení odborných posudků (Odborný posudek – Projektová dokumentace, Energetické hodnocení, Průkaz energetické náročnosti budovy, atd.), včetně kompletní přípravy žádosti o dotace – pro dotační program „Nová zelená úsporám – 3. výzva “ 2015 – 2021“ .
Naše působnost pro dotační program Nová zelená úsporám 2019 se zaměřuje především na Pardubický, Královehradecký a Olomoucký kraj (do vzdálenosti 120 km od sídla firmy – Ústí nad Orlicí). Je samozřejmě možné po dohodě a odsouhlasení ceny (zvýšení ceny ohledně dojezdové vzdálenosti na zaměření RD) zajistit dotace NZÚ pro jiný kraj. Již jsme zpracovávali několik zakázek NZÚ na zateplování domů v Brně, Praze, Olomouci, Jihlavě a dalších vzdálenějších místech, vždy je to na vzájemné domluvě a odsouhlasení ceny jak studie, tak následného Odborného posudku .
Již jsme úspěšně zpracovali od poloviny roku 2015 (během 40-ti měsíců co je dotační program otevřen) do konce roku 2018 přes 200 ks žádostí na zateplení a rekonstrukce (přístavby a nástavby) rodinných domů (včetně žádostí na osazení tepelných čerpadel, solárních systémů, atd.) Novou zelenou úsporám – výzva 2015 – 2018 – všechny naše dokumentace a žádosti byli kontrolovány a plně schváleny zástupci Státního fondu životního prostředí, všichni naši zákazníci, tak mají své dotace jisté v plné výši (za Odborný posudek ručíme na 100%) a zhruba 120 zákazníků již má dotace na svých účtech vyplaceny !!!

 

PROHLÉDNĚTE SI REFERENCE (za roky 2016 a 2017) NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ ZE SPOLUPRÁCE S NAŠÍ FIRMOU – OHLEDNĚ DOTACÍ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  - ke stažení zde – přes 40 kladných referencí – včetně uvedení výše dotací a provedených opatření z hlediska dotací NZÚ !!!

CELKEM JSME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM VYZÍSKALI NA DOTACÍCH NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM za rok 2015 – rok 2018  – 40.000.000,- Kč – což činí průměrně 200 tis. Kč na jednu žádost NZÚ  !!!

Novinky v podmínkách Nová zelená úsporám ve zkratce (vešli v platnost dne 15.10.2018 ):

-          nově jsou uznatelné náklady i na provedení prací svépomocí (uznatelné doklady na koupi materiálu pouze po 1.9.2018) – například na zateplení vrchního stropu, nebo stropu nad suterénem, či fasády – kdy bude dostačovat doložit doklad o nákupu materiálu – práce si udělám sám a potvrdí mi to stavební dozor + pořídit fotodokumentaci

-          zvýšili dotace na zateplení stropů, vnitřních stěn k půdě nebo garážím a ostatních konstrukcí na výši 500,- Kč na 1 m2 (původně bylo 330,- Kč na 1 m2)

-          nově zařadili dotaci na venkovní stínící techniku na oknech (venkovní rolety – žaluzie) na výši 500,- Kč na 1 m2 (u ručně ovládaných prvků) nebo ve výši 1.000,- Kč na 1 m2 (u elektrických inteligentně ovládaných prvků)

-          na projekt – Odborný posudek přispívají fixní maximální částkou  25.000,- všem žadatelům o dotaci na zateplení RD  (již to není kráceno podle výše dotace stavební části)

-          je zrušeno dokládání vyjádření Stavebního úřadu (nemusí se dokládat jak stavební povolení, tak i ohlášení, či případně kolaudace), to znamená že při dílčím zateplení již nemusíte shánět papíry od Stavebního úřadu dokládat jej na Novou zelnou úsporám – v případě větších rekonstrukcí je to třeba samozřejmě se stavebním úřadem vyřídit – oznámit mu to (to je jen na Vás) – ale na NZÚ se to již nijak nedokládá ani stavební povolení ani kolaudace

-          zvýšila se doba na realizaci dokončení stavby u přestaveb + zateplení a rekonstrukcí stávajících domu na 24 měsíců (původně to bylo 18 měsíců)

Těch drobných změn bude více, ale uvádíme jen ty nejpodstatnější.

Dotacemi Nová zelená úsporám vždy naše zakázníky úspěšně provázíme od podání žádosti o dotaci, dále jim pomáháme a radíme v průběhu stavby ohledně vybraných materiálů a nakonec společně pohlídáme dokončení – kontrolu veškerých dokumentů k Doložení realizace na SFŽP. Tedy jsme spolu v kontaktu v případě zájmu, prakticky do doby vyplacení peněz – dotace na účet klienta.

PROVEDEME VÁS DOTACEMI NZÚ OD POČÁTKU AŽ DO KONCE !!!

!!! NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT – KDY JINDY SE VÁM NASKYTNE PŘÍLEŽITOST, ŽE VÁM „STÁT UHRADÍ“ AŽ 50% VAŠICH INVESTIC NA ZATEPLENÍ, PŘESTVABU ČI NÁSTAVBU VAŠEHO RODINNÉHO DOMU – NECHTE SI SPOČÍTAT ÚVODNÍ ENERGETICKOU STUDII A VÍTE NA ČEM JSTE !!!

Na Odborný posudek – projekt na zateplení – vyzískáte zpět také dotaci ve výši 25.000,- Kč.

Kontaktujte nás na tel. č. 777201757, nebo e-mailu info@techprojekt.com a dozvíte se více.

 Nabízíme Vám v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám – pro rok 2019 :

  • Stavební průzkum stávajícího stavu domu,
  • Porovnání skutečného stavu s dokumentací k domu – skutečný stav domu je základem pro projekt zateplení, případné zaměření domu pokud nemáte stávající projektovou dokumentaci,
  • Vypracování úvodní energetické studie – zhodnocení Vašeho domu – návrh optimální formy zateplení v návaznosti na uznatelné náklady – tato studie u nás tojí 3.900,- Kč včetně DPH a na jejím základě se teprve rozhodnete zda do dotací NZÚ půjdete či nikoliv !!!
  • Odborný posudek – Projektovou dokumentaci – zateplení domu, výměny zdroje, instalaci solárního systému, atd.
  • Odborný posudek – Průkaz energetické náročnosti budovy – výpočet úspor navrženého zateplení domu, Energetické hodnocení atd.
  • Vypracování a příprava veškerých žádostí o podání žádostí o dotace a příprava Krycího listu dotace
  • Společně se zákazníkem zajistíme podání žádosti o dotaci NZÚ  – do třech týdnů je pak plně schválena dotace ze strany SFŽP – my ručíme na 100% že náš Odborný posudek je plně v pořádku a na jejím základě bude dotace schválena a vy jako zákazník pak ručíte za realizaci – výběr dodavatele a provedení všech prací v navržených parametrech „tloušťkách izolací“ tak jak bylo stanoveno v Odborném posudku
  • Poradenství v průběhu stavby ohledně použitých materiálů a jiných vzniklých komplikací
  • Pomoc s kontrolou všech dokumentů a faktur, před Dokládáním realizcae na SFŽP (do šesti týdnů po doložení všech dokumentů je vyplacena dotace na Váš účet ze strany SFŽP)

!!!  NEMUSÍTE ZVLÁŠŤ SHÁNĚT PROJEKTANTA A ZVLÁŠT ENERGETICKÉHO AUDITORA – U NÁS VÁM ZAJISTÉME VLASTNÍMI SILAMI – VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ !!!

CENÍK NAŠICH SLUŽEB V RÁMCI NOVÉ ZELENÉ ÚSPORÁM – rok 2019 :
  • ZATEPLENÍ RD  – PODOBLAST PODPORY – A
   • VYHOTOVENÍ ÚVODNÍ ENERGETICKÉ STUDIE …… 3.900,- Kč včetně DPH (fakturováno po vyhotovení studie) – teprve na základě studie se můžete rozhodnout zda do dotací NZÚ půjdete či nikoliv
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A.0.  (dílčí zateplení ) ………… 25.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP celých 25.000,- Kč )
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A.1. (rozsáhlejší zateplení ) … 31.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP  celých 25.000,- Kč )
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK (OP) NA PODOBLAST A.2. (komplexní zateplení) … 35.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP celých 25.000,- Kč)
Poznámka : – ceny u podoblasti „A“ berte prosím jako přibližné, protože vždy se určují podle dostupné stávající projektové dokumentaci, počtu a složitosti opatření, dle tvaru domu, počtu bytových jednotek, atd. -  tudíž ceny mohou být i nepatrně nižší, ale i nepatrně vyšší – přesnou cenu Odborného posudku Vám vždy určíme  v Úvodní energetické studii – navíc  kompletní Odborný posudek se platí, až komplet po dokončení naší činnosti – až v době kdy podáme společně žádost o dotaci a dotaci již máte jistou – nikdy tedy nevybíráme žádné zálohy na naší činnost !!! Ceny Odborných posudků jsou navíc konečné – fixní, nikdy totiž nemáme procentuélní podíl na výši vyzískané dotaci jako jiní zpracovatelé !

  • V PŘÍPADĚ ZÁJMU VÁM PO DOKONČENÍ STAVBY ZATEPLENÍ RD PROVEDEME KONTROLU VŠECH FAKTUR A PŘIPRAVÍME KOMPLETNÍ ZBYLÉ MATERIÁLY PRO DOLOŽENÍ REALIZCE NZÚ (vy si zajistíte vyjádření Stavebního dozoru, vyjádření či povolení Stavebního úřadu, Fotodokumentaci, atd.)
  • OSAZENÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU NA OHŘEV TUV NEBO TUV A PŘITÁPĚNÍ – PODOBLAST PODPORY – C3
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK NA PODOBLAST C3  ………… 6.900,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP 5.000,- Kč)
  • OSAZENÍ NOVÝCH ZDROJŮ TEPLA – PŘEVÁZNĚ TEPLENÁ ČERPADLA – PODOBLAST PODPORY – C1
   • KOMPLETNÍ ODBORNÝ POSUDEK NA PODOBLAST C1  ………… 13.310,- Kč vč. DPH (vyzískáte dotaci na OP 5.000,- Kč)
Poznámka : – všechny ceny jsou za kompletní činnost včetně přípravy a podání žádosti o dotace NZÚ a ostatních činností

Základní informace o dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2019 :

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – rodinné domy (dále jen „výzva“) zahrnuje následující oblasti podpory:
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • podporována dílčí i komplexní opatření
  • Dotace na vyhotovení Odborného posudku – Projektové dokumentace a Energetického hodnocení ve výši celých  25.000,- Kč

Podmínky pro dílčí zateplení rodinného domu  – podoblast A.0. :

-          Procentní snížení potřeby tepla na vytápění EAoproti stavu před realizací opatření musí být ≤ 20 %(toto splní např. výměna oken a dveří cca 14% + zateplení vrchního stropu (podlaha půda) cca 10% = celkem 24 % – nebo okna + část fasády, nebo okna + strop nad sklepem, nebo pouze fasáda, atd.)-     U měněných konstrukcí musí být splněna podmínka U ≤ 0,9*Urec,20(toto splní např. u výměny oken a dveří U= 1,08 – (převážně pouze trojskla), u zateplení vrchního stropu – podlaha na půdě cca 28 cm miner. vlny, zateplení fasády – polystyrén min. tl. 16 cm, strop nad sklepem polystyrén tl.10 cm,  atd.)-     Na dotacích se vyzíská (při splnění všech podmínek programu) :zateplení obvodových stěn 500,- Kč/1 m2, výměna oken a dveří 2100,- Kč/1 m2, zateplení vrchního stropu  (podlaha půda) – nebo stropu nad sklepem 500,- Kč/1 m2,  zateplení střechy 500,- Kč/1 m2, atd.

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností – (tuto podoblast projekčně nezpracováváme a neděláme ani Energetické hodnocení)

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tuto podoblast podpory projekčně nerealizujeme)

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na : výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci fotovoltaických systémů
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: průběžná výzva do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: 27 miliard Kč

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti dostupného na webových stránkách programu

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015 – vždy platí max. 2 roky zpět uznatelné náklady.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti:

  • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
  • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
  • kompletní informace o dokumentech předkládaných při podání žádosti naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů

Kontaktujte nás na tel.č. 777201757 a dozvíte se více.

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter