Nová zelená úsporám Light

V současné době máme volné další kapacity a přijímáme objednávky pro zajištění dotace NZÚ Light  – naše působnost je do okolí cca 40-50 km od Ústí nad Orlicí.


Plně bezplatně = ZDARMA – pro Vás zpracujeme odborný posudek a závěrečnou zprávu o provedených opatřeních – NZÚ Light. Pomůžeme Vám s dotací a ukážeme jak zařídit elektronickou identitu. Zateplete si nemovitost nebo vyměňte okna a dveře s podporou NZÚ Light.
Volejte nám na telefonní číslo +420 777 201 757 a dozvíte se více, společně zjistíme zda jste oprávněnými žadateli a domluvíme se s Vámi na dlaším postupu.

 

 

 

 

Kontaktní údaje na nás vzhledem k dotacím Nová zelená úsporám Light :

první kontakt, administrativní úkony, E-identita, podklady k dotaci, atd.   …  – Lada Dostálková – tel. č. 602 777 874

technické dotazy, prohlídky na místě, Energetický specialista,   ………..…  – Jaroslav Dostálek – tel. č. 602 159 886

 kontaktní email:   info@techprojekt.com

 

Postup naší případné spolupráce v rámci NZÚ – Light = Co pro Vás bezplatně zajistíme:

 • úvodního posouzení žadatele a objektu samého a jeho vhodnost pro NZÚ light – myšleno u nás v kanceláři (nebo telefonicky) a pokud to bude vhodné (nemovitost + žadatel + myšlená opatření)  a bude oboustranný zájem tak budeme společně pokračovat
 • úvodního posouzení objektu na místě samém –  návštěva u Vás – domluva rozsahu myšleného opatření – návrh optimalizace  dotace, předpokládaný finanční odhad náklad zateplení (aby žadatel byl informován na kolik ho to celé zhruba přijde – protože rozhodně né vždy platí že dotace ze 100% uhradí veškeré náklady), doporučení vyhotovení konkrétních cenových nabídek od dodavatelů na okna nebo zateplení, doporučení dalších opatření, atd.
 • asistenci s vyřízením elektronické identity občana (pokud si žadatele nebude schopen zajistit sám) a přihlášení do systému AIS, projdutí a příprava podkladů k zajištění dotace (doklad bankovní účet, fotodokumentaci, potvrzení pro důchodce, atd.)
 • samotné vyhotovení kompletního Odborného posudku
 • podání žádosti o dotaci za žadatele (na základě udělení přístupu v AIS), včetně kompletní administrace
 • poté vám přijde schválení doatace a následně na Váš bankovní účet přijde fyzicky vypalcena dotace (cca do 4-6 týdnů) a máte až rok na realizaci navržených opatření
 • případná konzultace při výběru materiálu na zateplení, posouzení oken a dveří splňujících dotace, atd.
 • po dokončení realizace proběhne vše zakončeno závěrečnou prohlídkou na místě realizace, provedení fotodokumentace opatření, atd.
 • konečné vypracování a potvrzení Zprávy o realizaci

Plně platí, že vše výše uvedené je pro Vás z naší strany zajišťováno bezplatně.

 Oprávnění žadatelé:

- vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby (platí podmínka trvalého pobytu před 12.9.2022)

+ všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně,

nebo domácnost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení

Podporovaná opatření:

 Aktivita (typ opatření)

Měrná jednotka Dotace [Kč]
Zateplení fasády běžný metr

6 000

Zateplení střechy kompletní opatření

120 000

Zateplení stropu pod půdou kompletní opatření

50 000

Zateplení podlahy na  zemině nebo  nad nevytápěným suterénem kompletní opatření

60 000

Výměna oken 1 ks výplně

12 000

Výměna vchodových dveří 1 ks dveří

18 000

Maximální částka dotace 150.000,-Kč na rodinný dům. Výše dotace 100%.

Podání žádosti:

Příjem žádostí byl otevřen 9. ledna 2023. Máte-li možnost, pusťte se do úprav svého obydlí již nyní.

Dotaci lze vyplatit zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Potřebné přílohy k žádosti o dotaci:

 • Odborný posudek navrhovaných opatření
 • Fotodokumentaci
 • doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu
 • K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter