Projektová činnost – Vodohospodářské stavby

Vodovod Mostek a Sudličkova Lhota

Typ činnosti:
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - kompletní vodovod pro obce Mostek a Sudl. Lhota
Datum realizace:
2006 - 2007
Finance:
Cenový objem stavby : cca 17 mil. Kč
Investor:
Obec Mostek

Rozšíření vodovodu v obci Dolní Heřmanice

Typ činnosti:
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - kompletní vodovod pro místní část obce
Datum realizace:
2006
Finance:
Cenový objem stavby : cca 4 mil. Kč
Investor:
Obec Horní Heřmanice

Kanalizační sběrač a intenzifikace ČOV v obci Tatenice

Typ činnosti:
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - kompletní kanalizace a intenzifikace ČOV
Datum realizace:
2005
Finance:
Cenový objem stavby : cca 4 mil. Kč
Investor:
Obec Tatenice

Výstavba inženýrských sítí pro zástavbu rodinných domků – lokalita Štěpnice jih, Ústí n. Orlicí

Typ činnosti:
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - vodovod, kanaliazce - zástavba 15-ti RD
Datum realizace:
2005
Finance:
Cenový objem stavby : cca 4 mil. Kč
Investor:
TEPVOS s.r.o. Ústí nad Orlicí

VÝSTAVBA ČOV 120 EO pod Obecním úřadem v obci Horní Heřmanice

Typ činnosti:
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - ČOV a kanaliazce - pro 120 EO
Datum realizace:
2005
Finance:
Cenový objem stavby : cca 1 mil. Kč
Investor:
Obec Horní Heřmanice

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter