Projektová činnost – Vodohospodářské stavby

Odkanalizování obcí Mostek a Sudličkova Lhota

Typ činnosti:
Technicko ekonomická studie stavby + Projektová dokumentace pro územní řízení stavby
Datum realizace:
2012 - 2013
Finance:
Cenový objem stavby : cca 16,5 mil. Kč
Investor:
Obec Mostek

Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací pro Obce Sázava a České Libchavy

Typ činnosti:
Zpracování majetkové a provozní evidence obecních vodovodů a kanalizací - pro správu a evidenci majetku
Datum realizace:
2012
Investor:
Obec Sázava u Lanškrouna a Obec České Libchavy

Provozní a manipulační řády na rybník v obci Mostek a v obci Sopotnice

Typ činnosti:
Zpracování provozních a manipulačních řádů vodních děl
Datum realizace:
2011 - 2012
Investor:
Obec Mostek a Český rybářský svaz Potštejn

Odkanalizování horní a dolní části obce České Libchavy

Typ činnosti:
Technicko ekonomická studie stavby + Projektová dokumentace pro územní řízení stavby
Datum realizace:
2010 - 2011
Finance:
Cenový objem stavby : cca 30 mil. Kč
Investor:
Obec České Libchavy

Projektová dokumentace vodovodních přípojek v obci Mostek a Sudličkova Lhota

Typ činnosti:
PD pro ohlášení stavby vodovodních přípojek v obci Mostek a Sudličkpova Lhota - celkem cca 60 ks
Datum realizace:
2011
Investor:
Obec Mostek

Projektové dokumentace domovních čistíren odpadních vod – celkem cca 40 domů

Typ činnosti:
PD pro vodoprávní povolení - domovní čistírny odpadních vod k rodinným a bytovým domům - cca 40x PD
Datum realizace:
2006 - 2012
Investor:
soukromý investoři a obce

Projektové dokumentace domovních studní – celkem cca 25 domů

Typ činnosti:
PD pro vodoprávní povolení - domvoní studně k rodinným a bytovým domům - cca 25x PD
Datum realizace:
2006 - 2012
Finance:
soukromy investoři a obce
Investor:
soukromý investoři a obce

Odkanalizování horní části obce Horní Heřmanice

Typ činnosti:
Technicko ekonomická studie stavby
Datum realizace:
2009
Investor:
Obec Horní Heřmanice

Technická infrastruktura Havlův palouk – Dolní Dobrouč – I.etapa – výstavba 35 RD

Typ činnosti:
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - vodovod, kanaliazce - zástavba 35-ti RD
Datum realizace:
2007 - 2008
Finance:
Cenový objem stavby : cca 11 mil. Kč
Investor:
Obec Dolní Dobrouč

Rekonstrukce retenční nádrže „LEKNÍNOVÉ JEZÍRKO“ pp. č. 179, KÚ Šedivec

Typ činnosti:
Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - rekonstrukce retenční nádrže
Datum realizace:
2007
Investor:
Lesy ČR s.p. , LS Lanškroun

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter