Kotlíková dotace 2015 – 2020 – činnost Energetického specialisty

Zajistíme pro Vás v rámci Kotlíkových dotací vše potřebné z hlediska činnosti Energetického specialisty :

 1. vždy přijedeme (po dohodě termínu a času) na kontrolní prohlídku objektu rodinného domudoprava je započtena v ceně – v rámci Kotlíkových dotací působíme v rámci Pardubického a Královehradeckého kraje (pouze max. do vzdálenosti 80 km od Ústí nad Orlicí – viz. dále mapa působnosti)
 1. vyhotovíme potvrzení Energetické specialisty – posouzení vhodnosti „mikro-energetického“ opatření, včetně potvrzení jak na žádosti, tak vypracování i samostatného Protokolu o navržených opatření, tak aby pro Vás bylo navržené opatření efektivní a splnilo podmínky Kotlíkových dotací příslušné výzvy
 1. dále pro Vás (v případě Vašeho zájmu) zajistíme ZDARMA vše potřebné pro podání žádosti :
 • kompletní  přípravu vzoru žádosti o dotaci na Kotlíkovou dotaci – připravte si všechny nacionále, číslo OP, rodné číslo, telefon, e-mail žadatele, výpis z listu vlastnictví KN, atd.
 • zpracování potřebné fotodokumentace stávajícího kotle a otopné soustavy – stávající kotel a otopnou soustavu nafotíme a připravíme pro podání k žádosti o dotaci – pokud budete demontovat kotle dříve, než budou vyhlašovány Kotlíkové dotace (příslušná výzva), tak jej nezapomeňte zdokumentovat – nafotit
 • připravíme případný souhlas spoluvlastníků budovy– manžela(ky), dětí, atd. (pokud je více vlastníků)

TOTO VŠE VYHOTOVÍME KOMPLET ZA CENU ………… 3.000,- Kč vč. DPH
Poznámka : – tato částka bude kompletně uznatelná jako náklad do celkových nákladů Kotlíkových dotací(dostanete na tuto činnost dotaci 70% a více)

Logo kotlíková dotace
Navíc pro Vás v rámci Kotlíkových dotací můžeme i zajistit :

 1. v rámci naší činnosti Vám můžeme zpracovat i i výpočet Tepelných ztrát RD – pro vhodný návrh dimenze nového kotle, případně Tepelného čerpadla (TČ)– vypracovaný a potvrzený Energetickým specialistou – připravte si pro nás stávající projektovou dokumentaci domu (půdorysy, řezy, skladby konstrukcí) – tento výpočet budete potřebovat nejen pro ověření toho, zda Váš nový navržený kotel nebude poddimenzován, nebo zbytečně předimenzován, ale i například při osazení tepleného čerpadla jej vyžaduje ČEZ pro přepis tarifu na TČ

.. toto za cenu CELKEM (včetně bodů „a“ + případně „c“) ……… 5.000,- Kč vč. DPH

Poznámka :- tato částka (zřejmě – dle jednotlivých krajů) nebude kompletně uznatelná jako náklad do Kotlíkových dotací – rozdílovou částku 2.000,- Kč vč. DPH nebude možné uznat do uznatelných nákladů Kotlíkových dotací – připravte si stávající projektovou dokumentaci Vašeho domu

- všechny vyhotovené materiály Vám po zhotovení budeme zasílat na dobírku poštou, nebo si je budete moci vyzvednout v Ústí nad Orlicí v sídle naší firmy

!!! volejte 777 201 757 a dozvíte se více – domluvte si včas termín prohlídky !!!

Kotlíková dotace – Jak lze získat dotaci :

Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených na kraj, vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto žádostí se předpokládá v prosinci 2015, zahájení příjmu žádostí v lednu 2016. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70-85 % dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 30-15 % bude financovat  žadatel – fyzická osoba. Výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům bude probíhat zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její úhradě.

Výše podpory:Jedná se o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva v rodinných domech za:

 • Kotel na uhlí – dotace nejvýše 70 %

 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) – dotace nejvýše 75 %

 • Plynový kondenzační kotel – dotace nejvýše 75 %

 • Tepelné čerpadlo (nebo kotel pouze na biomasu) – 80 %

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč při max. procentu dotace 85 %). Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP. 

Pozn.: + dalších 5 % dotace je možno získat při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší – viz. Pardubický kraj :Česká Třebová, Holice, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Linhartice, Pardubice, Svitavy a Jablonné nad Orlicí – Královehradecký krajDvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

Program nepodporuje výměnu kotle spalujícího biomasu za kotel spalující uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva. Dále není podporována – nelze vyzískat dotaci – výměna lokálních topidel (bez ústředního topení), krbových kamen, krbů, plynových kotlů, atd. 

Způsobilé výdaje mohou zahrnovat projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nového zdroje tepla, realizací či úpravou otopné soustavy, dodávkou a instalací akumulační nádoby, realizací „mikro“ energetických opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci), dále náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním zařízení do užívání a k prokázání technických parametrů (pouze v období do uvedení do trvalého provozu) a rovněž náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy (v případě výsledku „C“ a lepší).

Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista): 

Zateplení střechy nebo půdních prostor, Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.), Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), Dílčí výměna oken ; Výměna vstupních a balkonových dveří ; Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří ; Výměna zasklení starších oken

!!! volejte 777 201 757 a dozvíte se více – domluvte si včas termín prohlídky !!!

Letáky kotlíková dotace ke stažení:

Leták kompletní

Leták banner

Odkazy Kotlíkové dotace:

Pardubický kraj – Kotlíkové dotace – https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Královehradecký kraj – Kotlíkové dotace – http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2015/ziv-prostredi/dotace-na-vymenu-zastaralych-zdroju-vytapeni-_kotlikove-dotace_-80788/

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter